‘Before you disturb the system in any way, watch how it behaves’

Donella Meadows
We leven in een tijd van complexe vraagstukken waar alles elkaar beïnvloedt. Gebruik de methodes van systeemdenken om systeemdynamieken te leren begrijpen en onderliggende patronen zichtbaar te maken.

Systeemanalyse

Belangrijk is om het systeem eerst te leren kennen.

  • Welke stakeholders zijn er binnen het systeem?
  • Welke elementen zijn nog meer deel van het systeem?
  • Hoe beïnvloeden die elementen elkaar?
  • Welke dynamieken spelen er?

Systeeminnovatie

Met het in kaart gebrachte systeem als basis kijken we hoe het probleem is ingebed en waardoor het is staat wordt gehouden.

  1. Uitvoeren van één of meerdere pilots
  2. Definiëren van mogelijke interventiepunten
  3. Monitoren van de reactie van het systeem op deze pilot(s)