Systemisch communicatieplan voor NS afvalscheiding

Verbeteren van de communicatie richting de huurders van winkelpanden en kantoren op de stations, zodat het duidelijker voor hen is hoe zij kunnen bijdragen aan afval scheiding.

Huurders van winkelpanden en kantoren op stations weten vaak niet hoe ze hun afval aan moeten leveren.

Uitdaging

Hoe kunnen we er door middel van communicatie voor zorgen dat huurders op de stations hun afval beter scheiden?

Huurders willen hun afval wel scheiden, maar weten vaak niet hoe.

Aanpak

Een systemische aanpak van de communicatie

We zijn begonnen met het in kaart brengen van alle stakeholders met een stakeholdermap. Wie leveren er een bijdrage aan het systeem van afval scheiden op de stations? En welke informatie heeft elke stakeholder nodig om deze bijdrage te kunnen leveren?

We hebben de communicatiestromen op de map uitgetekend zodat zichtbaar is wie welke informatie nodig heeft en wie deze informatie op welke manier gaat leveren.
Je ziet zo ook meteen welk gevolg het heeft als een bepaalde informatiedrager ontbreekt.

Uitkomsten

  • Informatiedragers worden nu afgestemd op de behoefte van de stakeholders en niet meer vanuit een zendende houding;
  • Duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor welke informatie;
  • Er wordt met meer begrip naar huurders gekeken;
  • Huurders krijgen meer eigenaarschap;
  • Het ophalen van afval gaat sneller en gestructureerder omdat huurders hun afval beter scheiden.