“Pictures work for this language better than words, because you can see all the parts of a system at once”.

– Donella Meadows
Bij verandering is het belangrijk om tot een gezamenlijk beeld te komen. Van de huidige situatie èn van de nog niet zichtbare toekomst.
  • Creëert een gezamenlijk beeld
  • Wordt beter onthouden
  • Stimuleert out of the box denken
  • Maakt complexe informatie makkelijker te begrijpen
  • Laat verbanden zien

Visualisaties om systemen en systemen zichtbaar te maken:

Het systeem rond een probleem in kaart gebracht. Welke elementen vormen het systeem? Hoe beïnvloeden deze elkaar? Wat zijn de onderlinge afhankelijkheden?

Maak zichtbaar waar je met je team of organisatie naartoe wilt, en hoe je daar gaat komen.
Meer informatie en voorbeelden >

Communiceer complexe situaties, processen en ideeën visueel.
Meer info en voorbeelden >

Als data visueel gemaakt wordt krijgt het betekenis, hiërarchie en structuur. Je makt verzamelde data van waarde.

Een Start-Up idee wordt tastbaar naar de oprichters en investeerders wanneer deze visueel is.

Doorzie het systeem waarin je als leidinggevende of ondernemer een spilfunctie vertolkt.

Interesse in één van bovenstaande diensten? Mail of bel 06-19560319 voor het inplannen van een gratis intakegesprek.