Systeemdenken

Alles is met alles verbonden. Voordat je een verandering doorvoert is het belangrijk het systeem waarbinnen je die verandering door wilt voeren begrijpt, en kunt monitoren wat het effect van die verandering op het systeem is.

Systeemdenken geeft inzicht in:

  • Onderlinge samenhang van de onderdelen binnen het systeem;
  • Feedback loops;
  • De dynamiek van een systeem;
  • Interventiepunten voor systeem innovatie.

Heb je te maken met een complex systeem en wil je hier duidelijkheid in? Ik help je graag verder met systeemdenken!