Systems Mapping

Een Systems Map wordt binnen Systems Thinking gebruikt om een systeem visueel te maken. Hierdoor krijg je inzicht in de onderlinge relaties en de dynamiek van een systeem.

Een System Map geeft inzicht in:

 • Onderlinge samenhang van de onderdelen binnen het systeem;
 • Feedback loops;
 • De dynamiek van een systeem;
 • Interventiepunten voor systeem innovatie.

Praatplaat

Gebruik een praatplaat voor het uitleggen van een idee, situatie of proces. Een plaat kan veel meer informatie bevatten dan je kunt onthouden, en laat zien hoe alle losse onderdelen met elkaar samenhangen.

Je kunt een praatplaat maken van zowel de bestaande situatie als de gewenste situatie.

Opbrengsten van een praatplaat:

 • Veel informatie in één overzicht;
 • Geeft snel duidelijkheid over de gehele situatie;
 • Wordt beter onthouden dan tekst;
 • Het maken van de plaat dwingt tot het maken van keuzes.

Live Drawing

Live Drawing / Scribing

Creëer meer betrokkenheid bij je event door een Live Drawing te laten maken! Een Live Drawing brengt alles wat er op een event gebeurt samen in één grote tekening. Naast de presentaties die gegeven worden worden ook de plain-air discussies en resultaten uit workshop in de tekening verwerkt.

Opbrengsten van Live Drawing:

 • Brengt alle content samen in één plaat;
 • Laat de samenhang zien;
 • Creëert betrokkenheid;
 • Bezoekers maken hier graag foto’s van;
 • Uniek beeldmateriaal voor social media achteraf.

3D Mapping

Denken met je handen

Gebruik 3D mapping om meerdere dimensies en perspectieven in te brengen bij het begrijpen van een idee, initiatief of systeem. De kracht van deze methode ligt in het werken met je handen, in plaats van alleen met je hoofd.

Opbrengsten van 3D mapping:

 • Nodigt uit tot nieuwe ideeën;
 • Er ontstaat een gezamenlijk beeld;
 • De relatie tussen onderdelen worden zichtbaar;
 • Wordt beter onthouden dan alleen verbaal overleg.

Visuele Denktank

Maak gebruik van gezamenlijke intelligentie

Een teamsessie waarbij visueel denken ingezet wordt om tot inzichten en ideeën te komen.

Opbrengsten van een Visuele Denktank:

 • Uitdenken van een strategie
 • Nieuwe ideeën of producten bedenken
 • Ontwikkelen van toekomstscenario’s
 • Out of the box oplossingen bedenken

Coaching

Gebruik visueel denken om een overzichtsplaat te maken van jouw unieke ziele missie en potentie.

Krijg inzicht in:

 • Wie je diep in jezelf bent;
 • Waar je naartoe wilt;
 • Waar je vandaan komt;
 • Wat je valkuilen zijn;
 • Waarin je jezelf tegenhoudt;
 • Waar je potentie zit.