Verbeteren van recycle processen Nederlandse stations

Opdrachtgever: NS Stations

Uitdaging

Het scheiden, inzamelen, ophalen en afvoeren van afval op de stations van NS is met de jaren steeds complexer geworden. Er is sprake van verschillende stakeholders waaronder huurders, NS personeel, schoonmaakbedrijven, afvalverwerkingsbedrijven en de afdeling duurzaamheid.

Hoe krijgt NS Stations alle stakeholders op één lijn?

Aanpak

We beginnen met een inventarisatie van het systeem: Welke partijen zijn betrokken? Wie doet wat? Waar zitten de onduidelijkheden? Interviews, foto’s van afvalsituaties en een rondleiding geven inzicht in de huidige situatie.

We maken twee praatplaten: één van de huidige situatie en één van de gewenste situatie. De opdrachtgever gebruikt deze platen in overleggen en na elk overleg wordt de informatie completer en voegen we de nieuwe informatie toe aan de praatplaten.

Uitkomsten:

  • Twee praatplaten (huidige en gewenste situatie) die als basis dienen voor de landelijke overleggen over de toekomst van afval recycling op de stations.