Stakeholder Analyse

Krijg een diep begrip van de stakeholders binnen het systeem en hoe zij zich tot elkaar en de complexe situatie verhouden.

Dit traject richt zich op het identificeren en begrijpen van uw belangrijkste belanghebbenden en hun relaties. Born by Design zal diepgaande interviews en analyses uitvoeren om een volledig beeld te krijgen. Het traject omvat ook workshops om de betrokkenheid en communicatie met belanghebbenden te verbeteren. Het resultaat is een visuele stakeholdermap en strategische aanbevelingen voor betrokkenheid.

Bij een Stakeholder Analyse gebruiken we de volgende methodes:

  • Empathymap
  • Stakeholdermap
  • Client Journey
  • Persona Profiling

Waarom zou je een Stakeholder Analyse doen:

  • Een overzicht van alle stakeholders en hoe deze zich tot elkaar verhouden
  • Beter

Gerelateerde projecten: