Invoering flexuren systeem op middelbare school systemisch bekeken

Opdrachtgever:
Segbroek College Den Haag

Hoe kunnen we…
Het flexuren systeem zo aanpassen dat deze het gevoel voor eigenaarschap bij leerlingen versterkt?

In 2018 werd bij het Segbroek College in Den Haag het flexuren systeem ingevoerd. Leerlingen mogen van vijf lesuren in de week zelf kiezen welk vak ze willen bijwonen. Ze kunnen flex-uren ook gebruiken voor een studie-uur.

Uit de enquete die de schoolleidig zelf heeft uitgezet is te zien dat de meningen sterk uiteen lopen.
De directie heeft vooral behoefte aan inzicht in het systeem.

Zichtbaar maken van het systeem

  1. Omdat de leerlingen zelf nog niet gehoord zijn over hun ervaringen met het flexuren systeem hebben we eerst interviews gehouden met leerlingen.
  2. We hebben het systeem visueel gemaakt door middel van een netwerkmap: Welke belanghebbenden zijn er in het systeem, en hoe zijn zijn met elkaar verbonden?
  3. Van de netwerkmap hebben drie verschillende uitwerkingen gemaakt, met drie verschillende lenzen: ‘verbinding‘, ‘informatie‘ en ‘eigenaarschap.
  4. De netwerkmap laat zien waar het systeem blokkades vormt voor ‘het gevoel van eigenaarschap’.

Interventies

  • De netwerkmap laat zien welke interventies effectief zouden zijn. Hier werd o.a. duidelijk dat door het hele systeem leerlingen continue gestraft worden. Straffen is ondermijnend voor de zelfredzaamheid. Dit was dus een goede plek voor een interventie.
  • We testen interventies altijd eerst met een prototype om te leren welk effect die interventie heeft op het systeem.

Vervolgstappen

Workshop ‘Psychologische Veligheid’

Het flexuren systeem is een gevoelig onderwerp onder schoolleiding en docenten. De Corona periode heeft er ook nog eens voor gezorgd dat er geen open gesprekken hebben plaatsgevonden hierover. Om het gesprek over het flexuren systeem op gang te brengen organiseren we een workshop psychologische veiligheid met het Management Team.

Student Journey

Het is nodig om een beter beeld te krijgen van hoe de leerlingen de school ervaren. Dit willen we doen met een student journey (= cliënt-journey): We doorlopen letterlijk met leerlingen hun dag op school. Welke contactmomenten hebben zij met het systeem ‘Segbroek College’? Hoe ervaren zij deze contactmomenten? Welke emoties worden opgeroepen? Kunnen ze de informatie vinden die ze nodig hebben? Is voor hen duidelijk wat er van hen verwacht wordt? Waar kan het systeem hen beter bedienen in hun zelfredzaamheid?

“In de netwerkmap werd zichtbaar wat we zelf nog niet hadden gezien.”

~ Tjerk de Blok, onderwijsvernieuwer bij Segbroek College