Systemische analyse van het flexuren concept

Opdrachtgever: Segbroek College Den Haag
Een aantal jaren geleden werd bij het Segbroek College in Den Haag het flexuren systeem ingevoerd: leerlingen mogen voor vijf lesuren in de week zelf bepalen welk vak ze willen volgen. De flexuren kunnen ook gebruikt worden voor zelfstudie.

Het effect van het flexuren systeem onderzoeken

School systemisch in kaart brengen en effect van flexurensysteem zichtbaar maken

Stakeholdermap, interviews, interventiepunten.
We hebben allereerst bepaald hoe we succes kunnen meten. ‘Gevoel van eigenaarschap over het eigen leren’ werd de maatstaf. We hebben gedefinieerd wat dit betekent.

  • De schoolleiding is zich bewust geworden van het systeem;
  • Op straf gebaseerde systeem veranderd naar op beloning en zelfstandigheid gericht systeem;
  • Betere communicatie richting leerlingen;
  • Leerlingen makkelijker maken om zelf lessen in te boeken;
  • Geen leerlingen van verschillende jaren en niveaus meer gemixt in hetzelfde flexuur.